פוליסת ביטוח מבנה מכסה את בעל הנכס בגין נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, נזקי טבע, רעידות אדמה, הצפות, קצר חשמלי, נזקי צנרת מים ועוד.

Beautiful family in a house - isolated over a white background
ביטוח מבנה הנכס כולל את שטח הנכס ואת מתחמיו השונים: מרפסות, צנרת, אינסטלציה, דוודים, דלתות וכיו"ב.
ביטוח המבנה מכסה גם את החלק היחסי ברכוש המשותף (בית משותף).

ביטוח מבנה הנכס מבטיח כי במקרה של נזק אשר מכוסה במסגרת הפוליסה יקבל המבוטח פיצוי על הנזק הישיר שנגרם למבנה.
כמו כן, הוא יפוצה על ההוצאות העקיפות אשר נגרמו בעקבות הנזק.

מוזמן ליצור עימנו קשר לקבלת פרטים והצעת מחיר:
03-7333556
03-7333557