פוליסת ביטוח תכולה מכסה את הרכוש המצוי בנכס, זאת במקרים של נזקים הנגרמים מגניבה, שוד, פריצה, נזקי טבע, קצר חשמלי, רעידת אדמה ועוד.
הרכוש המבוטח בנכס כולל חפצים, רהיטים, מכשירי חשמל, תכשיטים, ציוד אלקטרוני ועוד.

ביטוח דירה

הכיסוי בביטוח תכולה, בנוסף לפיצוי על נזקים ברכוש, כולל:
אחריות כלפי צד ג'
כיסוי אחריות מעבידים לעובדי משק בית
כיסוי לחפצים אישיים של עובדי משק בית
כיסוי לחפצים אישיים שמחוץ לנכס (כמפורט בפוליסה)
כיסוי לנזק תאונתי מסיבה חיצונית

מוזמן ליצור עימנו קשר לקבלת פרטים והצעת מחיר:
03-7333556
03-7333557