לנוחיותך מצורפים לינקים להורדת טופס הודעה על מקרה של תאונה.
הקלק על חברת הביטוח בה הינך מבוטח ומלא באופן מסודר את פרטי המקרה. במידה ויש ברשותך מסמכים ותמונות לתיעוד התאונה, יש לצרפם.

AIGאיילוןהכשרההפניקס

 

שומרהמנורהמגדל

 

 מוזמן ליצור עימנו קשר לקבלת פרטים נוספים:
03-7333556
03-7333557